Przetarg na dostawę fabrycznie nowego urządzenia przepychowego

 

PROTEST

 19-08-2009
Protest został odrzucony dnia 19.08.2009 r. Od decyzji nie przysługuje odwołanie do Prezesa UZP.

Wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani o szczegółach odrzucenia protestu

 17-08-2009
 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach informuje ze dnia 14.08.2009 r. wpłynął protest dotyczący wyboru ofert dla zamówienia pn.: "Dostawa fabrycznie nowego urządzenia przepychowego"

Wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani o szczegółach protestu

Szczegoly przetargu
Wybor oferty
Udzielenie zamowienia


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty