Przetarg w trybie nieograniczonym na 'Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I'
Więcej Szczegółów


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty