Przetarg w trybie nieograniczonym na wykonanie projektu technicznego przebudowy budynków warsztatowych na Oczyszczalni Ścieków
Szczegóły przetargu SIWZ
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty