Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki w Kętach 2 - ogłoszenie

 

PROTEST

 02-07-2009

 

Protest został odrzucony. Od decyzji nie przysługuje odwołanie do Prezesa UZP.

Wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani o szczegółach odrzucenia protestu.


 29-06-2009
 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach informuje ze dnia 29.06.2009 r. wpłynął protest dotyczący wyboru ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Czajki w Kętach"

Wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani o szczegółach protestu


Wiecej Szczegolow
Ogloszenie wynikow
Udzielenie zamowienia


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty