Przetarg nieograniczony pn: Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w roku 2014 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o. w Kętach
OGLOSZENIE WYNIKOW
Pytania/Odpowiedzi nr 1
Pytania/Odpowiedzi nr 2
Pytania/Odpowiedzi nr 3
Pytania/Odpowiedzi nr 4
Ogloszenie przetargu
SIWZ
Zestawienie materialow
Formularz ofertowy
Wzor umowy
Oswiadczenia


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty