Przetarg nieograniczony: pt. Wykonanie przewiertu sterowanego w ul. 3-go Maja w Kętach

W odpowiedzi na państwa zapytania Poniżej umieszczamy profil i mapy trasy sieci wodociągowej (odcinek sieci wodociągowej będący przedmiotem zamówienia usytuowany jest w ul. 3-go Maja. Inne sieci wodociągowe wrysowane na projekcie nie stanowią przedmiotu zamówienia)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Pytania / Odpowiedzi nr 1
SPROSTOWANIE DO SIWZ
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Rys. 5.1. Profil sieci wodociagowej. Siec glowna W1-W25
Rys. 3.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy sekcja 542.131.1611
Rys. 3.1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy sekcja 542.131.1133
Rys. 3.3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy sekcja 542.131.1613
Rys.3.4. Plan sytuacyjno-wysokosciowy sekcja 542.131.1631
SIWZ


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty