Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Oswiadczenie o grupie kapitalowej
Pytania / Odpowiedzi nr 2
Pytania / Odpowiedzi nr 1
SIWZ
Wzor umowy pozostale punkty
Wzor umowy Oczyszczalnia
Oswiadczenia
Formularz ofertowy
Wykaz punktow poboru
Pelnomocnictwo


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty