Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Data ogłoszenia: 15-11-2016

Termin składania ofert do dnia: 22-11-2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech zestawów komputerowych składających się z: komputer przenośny typu laptop/notebook, oprogramowanie, monitor stacjonarny - minimum 24 cale, stacja dokująca, klawiatura, myszka.
Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulację §26 i nast. Regulaminu, z uwzględnieniem rozdziału III Regulaminu.

UWAGA:

Zmiana z dnia 18.11.2016 r.

W załączniku "zapytanie ofertowe" dokonano poprawy omyłki polegającej na wpisaniu do kryterium oceny przy zastosowaniu 16GB RAM błędnej ilości punktów. Było 5% - 5pkt, powinno być 10% - 10 pkt.
Obowiązująca ilość punktów za zastosowanie pamięci RAM 16GB to 10pkt.
Dodano aktualną treść ogłoszenia w pliku ”Informacja o ogłoszeniu 1-11-2016-JRP” pochodzącą ze strony bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zmiana z dnia 16.11.2016 r.

W załączniku "zapytanie ofertowe" dokonano poprawy omyłki w terminie złożenia oferty. Było 18.11.2016, powinno być 22.11.2016.
Obowiązujący termin to 22.11.2016 zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu.


Dokumentacja postępowania:

Wybor najkorzystniejszej oferty - 23.11.2016
Informacja z otwarcia ofert
DOKUMENTY DODANE 18.11.2016 - ZMIANA:
Informacja o ogloszeniu
Zapytanie ofertowe aktualne zmiana terminu i kryterium oceny
DOKUMENTY DODANE 16.11.2016 - ZMIANA:
Zapytanie ofertowe - poprawiona data skladania ofert - nieaktualne
DOKUMENTY DODANE 15.11.2016:
Zapytanie ofertowe - nieaktualne
Formularz ofertowy
Wzor umowy


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty