Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Data ogłoszenia: 15-11-2016

Termin składania ofert do dnia: 22-11-2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie w kolorach CMYK.
Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulację §26 i nast. Regulaminu, z uwzględnieniem rozdziału III Regulaminu.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

Pytanie z dnia 18.11.2016 r.:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na „ Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego (drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie)”, nr 3/11/2016, bardzo proszę o informację czy zaoferowane urządzenie ma posiadać fax, czy fax ma być w opcjach dodatkowych?

Odpowiedź:

Moduł faksu ma być wbudowanym elementem Urządzenia wielofunkcyjnego, zatem urządzenie ma posiadać faks.

 

Dodano aktualną treść ogłoszenia w pliku ”Informacja o ogłoszeniu 3-11-2016-JRP” pochodzącą ze strony bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Dokumentacja postępowania:

Wybor najkorzystniejszej oferty - 24.11.2016
Informacja z otwarcia ofert
DOKUMENTY DODANE 21.11.2016:
Informacja o ogloszeniu
DOKUMENTY DODANE 15.11.2016:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzor umowy


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty