Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla:

1/. Budowa ujęcia wody wraz z budynkiem stacji uzdatniania o wydajności 5 studni po ~40÷50 m3/godz.

2/. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – część osadowa w ramach istniejących 

Przygotowanie PFU będzie podstawą do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie nr konkursu: POIiÅš.2.3/1/2015 i koszt jego opracowania będzie stanowić wydatki kwalifikowane w planowanym Projekcie.

Kod CPV:  71320000-7

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie oferowe
Formularz ofertowy PFU woda
Formularz ofertowy PFU O
Wzor umowy PFU woda
Wzor umowy PFU O
Wybor oferty


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty