Przetarg nieograniczony pn: Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w roku 2017 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o. w Kętach
Ogloszenie przetargu
SIWZ
Wzor umowy
Formularz ofertowy
Oswiadczenia, formularze
Zestawienie materialowe
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty