Zapytanie ofertowe nr 2_03_2017_JRP dostawa artykułów biurowych w roku 2017

Data ogłoszenia: 07-03-2017

Termin składania ofert do dnia: 15-03-2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych w roku 2017

Kod CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulację §26 i nast. Regulaminu, z uwzględnieniem rozdziału III Regulaminu. (aktualny Regulamin dostępny na stronie www.mzwik-kety.com.pl w zakładce akty prawne)

Z treścią ogłoszenia opublikowanego pod nr 1024103 można zapoznać się w Bazie Konkurencyjności 

 

Dokumentacja postępowania:

Wybór najkorzystniejszej oferty - 16.03.2017
Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2017
Zapytanie ofertowe - dodano 07.03.2017
Formularz ofertowy - dodano 07.03.2017
Wzór umowy - dodano 07.03.2017


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty