Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
Data ogłoszenia: 05-06-2017
Składanie ofert do 28-06-2017 godz.12:00
Kody CPV zamówienia:
34144000-8         Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania,
50110000-9         Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r. pojazdu o DMC do 6,6 ton wraz z zabudową zestawu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji z dodatkowym niezbędnym osprzętem w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności można zapoznać się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - ogłoszenie nr 1037493

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych można zapoznać się pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ - ogłoszenie nr 524370-N-2017

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znaleźć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl 

 

Dokumentacja postępowania:

Unieważnienie postępowania - dodano 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert - 28.06.2017
Odpowiedź nr 1 - dodano dnia 21.06.2017 r.
Instrukcja dla wykonawców - dodano 05.06.2017 r.
Wzór umowy - dodano 05.06.2017 r.
Opis przedmiotu zamówienia - dodano 05.06.2017 r.


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty