Przetarg pn: Wykonanie modernizacji budynku garażowego polegające na wykonaniu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji CO i elektrycznej oraz prac wykończeniowych w budynku na Oczyszczalni Ścieków w Kętach, ul. Słowackiego 37 W ramach projektu Rozbudowa budynku garażowego polegająca na zmianie konstrukcji dachu w budynku na Oczyszczalni Ścieków w Kętach, ul. Słowackiego 37a
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Czesc III SWZ - Dokumentacja Rysunkowa
Czesc III SWZ - STWiORB
Czesc II SWZ - Projekt umowy
Zal. nr 4 - wykaz uslug
Zal. nr 3 - oswiadczenie podmiotu trzeciego
Zal. nr 2 - oswiadczenia
Zal. nr 1A - kosztorys ofertowy
Zal. nr 1 - formularz ofertowy


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty