ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem budowlano-wykonawczym dla budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice

Postąpowanie nr 1/04/2018/JRP

Data ogłoszenia: 03-04-2018

Termin składania ofert do dnia: 11-04-2018

Logo POIiÅš           Znalezione obrazy dla zapytania fundusz spójnoÅ›ci 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w ramach przedsiąwziącia pn.: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kąty, poprzez budową kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Kątach”, dla nastąpującego zadania: Kontrakt I: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice”.

Kod CPV 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją


Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulacją §26 i nast. Regulaminu, z uwzglądnieniem rozdziału III Regulaminu. (aktualny Regulamin dostąpny na stronie www.mzwik-kety.com.pl w zakładce akty prawne)

Z treścią ogłoszenia opublikowanego pod nr 1101139 można zapoznać sią w Bazie Konkurencyjności 

 

Dokumentacja postąpowania:

Wybor najkorzystniejszej oferty - 16.04.2018
Informacja z otwarcia ofert - 11.04.2018
Instrukcja dla Wykonawcow z opisem - dodano 03.04.2018
Formularz ofertowy - dodano 03.04.2018
Oswiadczenie - dodano 03.04.2018
Wykaz osob - dodano 03.04.2018
Wzor umowy - dodano 03.04.2018


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty