Przetarg w trybie otwartym pn.: Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kętach metodą podaną w art. 96 ust. 1 pkt 1 “ 3 ustawy o odpadach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogloszenie
SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Zalacznik nr 1 - Wzor umowy
Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie
zalacznik nr 4 - wyniki badan osadu


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty