Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice - etap II oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec

Termin składania ofert: 30-09-2020

Data ogłoszenia: 03-09-2020

Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  

Główny kod CPV zamówienia:

45231300-8        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr 581039-N-2020 z dnia 2020-09-03 r. można zapoznać się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc54b38a-a7d5-486b-ba05-510b833f421f

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znależć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl

Wybor najkorzystniejszej oferty dla Czesci 1_14.10.2020
Wybor najkorzystniejszej oferty dla Czesci 2_13.10.2020
Informacja z otwarcia ofert_30.09.2020
Pytania i odpowiedzi do postepowania z dnia 25.09.2020
Pytania i odpowiedzi do postepowania z dnia 11.09.2020
TABELARYCZNY ZAKRES ROBOT BULOWICE_PROW_dodano 11.09.2020
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SA178-SA192- inny format pliku dodano 9.09.2020
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SAN_i_PAN- inny format pliku dodano 9.09.2020
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SA138-SA178- inny format pliku dodano 9.09.2020
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SAO_i_SAM- inny format pliku dodano 9.09.2020
Malec-Czesc_IIIB2_PRZEDMIAR_poza_aglomeracja- inny format pliku dodano 9.09.2020
Malec-Czesc_IIIB2_PRZEDMIAR_aglomeracja- inny format pliku dodano 9.09.2020
Klauzula RODO-dodano 7.09.2020
IDW-Bulowice_i_Malec_PROW
Umowa-Bulowice_i_Malec_PROW
Bulowice-Czesc_IIIA1_STWIORB
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SAO_i_SAM
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SA138-SA178
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SA178-SA192
Bulowice-Czesc_IIIB1_PRZEDMIAR-SAN_i_PAN
Bulowice-Czesc_IIIC1_Projekt_Bud-wykon
Malec-Czesc_IIIA2_STWIORB
Malec-Czesc_IIIB2_PRZEDMIAR_poza_aglomeracja
Malec-Czesc_IIIB2_PRZEDMIAR_aglomeracja
Malec-Czesc_IIIC2_Projekt Bud-wykon


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty