Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu zużycia zimnej wody w roku 2021

Termin składania ofert: 2-02-2021 

Data ogłoszenia: 25-01-2021

Główny kod CPV zamówienia:

38421100-3

Wodomierze

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wodomierzy o podanych w SWZ parametrach, nakładek służących do radiowego odczytu wskazań wodomierzy oraz zestawów redukcyjnych do montażu tych wodomierzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znależć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl

Dokumentacja zamówienia poniżej:

Wybor najkorzystniejszej oferty 03.02.2021
IDW - Wodomierze
Umowa - Wodomierze
OPZ - Wodomierze
Formularz wyceny - Wodomierze


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty