Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

Termin składania ofert: 26-05-2021 

Data ogłoszenia: 18-05-2021

Główny kod CPV zamówienia:

90513600-2

Usługi usuwania osadów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie na cele rolnicze osadów z terenu oczyszczalni w Kętach, ul. Słowackiego 37. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znależć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl 

Dokumentacja zamówienia poniżej:

Wybór oferty_09.06.2021
Ogloszenie o zamówieniu_Osady-dodano 18.05.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia_Osady-dodano 18.05.2021
Formularz oferty_Osady-dodano 18.05.2021
Wzór umowy_Osady-dodano 18.05.2021
Oswiadczenie_Osady-dodano 18.05.2021
Badania osadu Kety
Badania osadu Leki


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty