Opis operacji do realizacji w latach 2023-2025

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice – etap III oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie tego sołectwa” współfinansowane jest w ramach działania

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020

Jest to jedno z działań, na które pomoc udziela

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację opisanej wyżej Operacji to:

3 397 049 zł

Cel operacji

Rozwój infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co przyczyni się do podniesienia poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz możliwości rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju produkcji rolnej).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. po złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji i pozytywnej jego ocenie przez Urząd Marszałkowski, w dniu 16 stycznia 2023 r. zawarł Umowę Nr 00025-65150-UM0610367/22, która reguluje warunki dofinansowania budowy wyżej wymienionych elementów.

ZREALIZOWANE W LATACH 2020-2022

Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice – etap II oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec” współfinansowane jest w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020
Jest to jedno z działań, na które pomoc udziela
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację opisanej wyżej Operacji to:
1 950 432 zł          (61,5% planowanych kosztów realizacji)
a uzyskano, w związku z niższą niż przewidywano ceną za wykonanie zadań i podpisaniem aneksu do umowy:
1 568 841 zł          (61,5% kosztów realizacji)

Opis operacji

Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co przyczyni się do podniesienia i poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz możliwości rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju produkcji rolnej.

Osiągnięte efekty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. po złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji i pozytywnej jego ocenie przez Urząd Marszałkowski, w dniu 26 sierpnia 2020 r. zawarł Umowę Nr 00016-65150-UM0600176/19, która reguluje warunki dofinansowania budowy wyżej wymienionych elementów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content