Jakość Wody

Podstawowe parametry wody w Gminie Kęty:

odczyn pH 6,8 – 7,5 (granice dopuszczalne 6,5 – 9,5 ) twardość 85 – 120 mg/l CaCO3 (granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l CaCO3)

 

Przeliczanie na inne jednostki:
mVal/l = mg/l CaCO3 / 50on = mg/l CaCO3 / 50 x 2,8

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content