OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Osad unieszkodliwiony na terenie oczyszczalni, umieszczany będzie na składowisku odpadów komunalnych bądź wykorzystywany do przyrodniczego zagospodarowania na  terenie gminy.Podstawowe obiekty:

  • część mechaniczna: (budynek krat ze stacją zlewną, piaskownik z odtłuszczaczem napowietrzanym, przepompownia główna ścieków, osadniki deszczowe)
  • część biologiczna: (reaktor biologiczny dwusekcyjny z napowietrzaniem wgłębnym, osadniki wtórne poziome ze zgarniaczami dennymi i powierzchniowymi, budynek stacji dmuchaw i pompowni osadów)
  • część osadowa: (zbiornik hydrolizy, otwarta komora fermentacyjna, budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadu.)

Do kontroli i sterowania procesami oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów oczyszczalnie wyposażono w nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową wraz z systemem sygnalizacji i wizualizacji.


CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI

Przepustowość:

Etap 1
– okres bezdeszczowy Q Å›r d= 8.500 m3/d
– okres deszczowy Q Å›r d= 17.000 m3/d

Docelowa
– okres bezdeszczowy Q Å›r d= 12.500 m3/d
– okres deszczowy Q Å›r d= 17.000 m3/d

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content