Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-16


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • w serwisie znajdują się pisma w formacie .doc, .docx lub .pdf, jak cenniki, zarządzenia, regulaminy i ogłoszenia.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach.
 • E-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl
 • Telefon: 33 845 22 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach
 • Adres: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a
 • E-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl
 • Telefon: 33 845 22 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content