Infrastruktura Wodociągowa

Infrastruktura Wodociągowa

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Właścicielem i administratorem 99% jest Miejski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o., a 1% należy do ZWiK Wilamowice i AQUA S.A.

Na terenie miasta znajduje się 76,7 km sieci, a na terenie sołectw 151,5 km. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV, PE, stali oraz z żeliwa. Średnice rozdzielczej sieci wodociągowej mieszczą się w przedziale od ø500 ÷ ø90mm.

Średnia ilość awarii sieci waha się od 6 do 25 w ciągu roku, a awarie przyłączy wodociągowych od 18 do 39. Przyczynami awarii w większości przypadków było korodowanie fragmentów sieci lub połączeń sieci rozdzielczej z przyłączami domowymi wykonanych z żeliwa i stali.

Strata wody w sieci kształtuje się na poziomie od 20 do 22%, łącznie z zużyciem na potrzeby technologiczne (płukanie sieci). Do sieci wodociągowej podłączonych było na koniec 2022r. 6991 budynków mieszkalnych i firm, w tym w mieście Kęty 2987, a 4004 w obszarach wiejskich.

UJĘCIA WODY

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę Gminy Kęty jest zakup z przedsiębiorstwa AQUA S.A. w Bielsku-Białej oraz z firmy Refresco Sp. z o.o. w Kętach.

Gmina nie posiada własnych ujęć wody. Obecnie zakupywana woda zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku awarii istnieje możliwość korzystania z alternatywnych źródeł zasilania sieci – Grupa Kęty S.A. oraz GPW Katowice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Kęty na koniec 2022 r. wynosiła 205,8 km (w tym 47,6 km rurociągu ciśnieniowego) z czego 17,7 km jest sieci ogólnospławnej, a reszta rozdzielczej. Głównym materiałem, z którego wykonana jest sieć kanalizacyjna to rury PCV i betonowe, a w mniejszym stopniu żeliwo, kamionka i PE. Średnice od 200mm do 1100mm.

Posiadamy w sumie 36 przepompowni oraz tłoczni ścieków. W sołectwie Nowa Wieś – 7, 8 zlokalizowanych w Malcu,  4 w Bulowicach, 2 w Bielanach, oraz po jednej w Witkowicach oraz Łękach a reszta znajduje się na terenie miasta Kęty.

Na koniec 2022 r. do kanalizacji sanitarnej było 4025 przyłączy do gospodarstw domowych  i  540  przyłączy  dla  pozostałych odbiorców.

Kanalizację deszczową na terenie Gminy tworzą jedynie niewielkie odcinki sieci, budowane przy realizacji remontów ciągów komunikacyjnych, głównie w mieście Kęty. Na obecną chwilę zrzut wody odbywa się za pomocą 23 wylotów. Zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na 9 z nich zamontowane są separatory wraz z osadnikami do wstępnego wydzielenia zawiesiny, a na dwóch same osadniki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content