LABORATORIUM AKREDYTOWANE

Laboratorium wdrożyło i utrzymuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1097) potwierdza kompetencje  gwarantujące bezstronność, rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań.

Laboratorium wykonuje usługi pobierania ścieków, wód powierzchniowych, osadów ściekowych oraz badań chemicznych i właściwości fizycznych tych próbek.

Akredytowana działalność jest opisana w Zakresie Akredytacji Nr AB 1097.


DOKUMENTY

Próbki ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków można dostarczać
Śr. – Pt. do godziny 900. Minimalna ilość 1,5 l.

 

Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:
mgr inż. Danuta Wójcik – Kierownik Laboratorium

32-650 Kęty, ul. Słowackiego 37
tel. (033) 845 24 26 w. 33
e-mail: d.wojcik@mzwik-kety.com.pl

 

 

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content