O Firmie

O Firmie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony w wyniku komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nr 3 w Oświęcimiu, które było częścią składową Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku – Białej. W wyniku komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydzielono jednostki gminne w obrębie powiatu oświęcimskiego oraz miasta Oświęcim. W dniu 30 grudnia 1991 roku zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Kętach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Zgodnie z §2 wyżej wymienionej Uchwały utworzono z dniem 1 stycznia 1992 roku zakład budżetowy pod nazwą: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach.

NIP: 5492346504

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000 zł

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądu Rejonowego, wpis pod numerem

KRS: 0000310127

Konto Bankowe: ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Od dnia 21 lipca 2008 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Kęty. Powołana spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością przekształconego zakładu budżetowego

Podstawowy przedmiot działalności

Zaopatrywanie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę. Odprowadzanie i oczyszczanie wód zużytych na terenie objętym zasięgiem działalności spółki. Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opracowanie programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniami i umowami w tym zakresie. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyjmowanie do eksploatacji i na majątek własny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w procesach inwestycyjnych przez inwestorów zastępczych lub innych na terenie działania zakładów. Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym w branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

Pogotowie Wodociągowe

Procedury

 

 

 

Aktualności

Ważny komunikat!

Witamy na stronie MZWIK Sp. z o. o. w Kętach

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content