O Firmie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony w wyniku komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nr 3 w Oświęcimiu, które było częścią składową Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku – Białej. W wyniku komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydzielono jednostki gminne w obrębie powiatu oświęcimskiego oraz miasta Oświęcim. W dniu 30 grudnia 1991 roku zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Kętach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zgodnie z §2 wyżej wymienionej Uchwały utworzono z dniem 1 stycznia 1992 roku zakład budżetowy pod nazwą: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach.

NIP: 5492346504

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000 zł

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądu Rejonowego, wpis pod numerem

KRS: 0000310127

Konto Bankowe: ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242 Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Od dnia 21 lipca 2008 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Kęty. Powołana spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością przekształconego zakładu budżetowego.

Podstawowy przedmiot działalności

Zaopatrywanie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę. Odprowadzanie i oczyszczanie wód zużytych na terenie objętym zasięgiem działalności spółki. Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opracowanie programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniami i umowami w tym zakresie. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyjmowanie do eksploatacji i na majątek własny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w procesach inwestycyjnych przez inwestorów zastępczych lub innych na terenie działania zakładów. Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym w branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

Pogotowie Wodociągowe

Procedury

Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY NOWA WIEŚ 23.08.2021

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach informuje, że w dniu 23.08.2021 od godz. 8.00 do 14.00 w związku z przeprowadzanymi pracami w ulicy Reymonta w Nowej Wsi nastąpi przerwa w dostawie wody: Nowa Wieś: ul: Szkolna, Konarskiego, Reymonta, Kochanowskiego Za utrudnienia, przepraszamy!

Czytaj więcej »

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content