Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice – etap II oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec” współfinansowane jest w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020 Jest to jedno z działań, na które pomoc udziela Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju …