Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co przyczyni się do podniesienia i poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz możliwości rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju produkcji rolnej.