Procedura montażu wodomierza dodatkowego woda bezpowrotnie zużyta

Procedura montażu wodomierza dodatkowego woda bezpowrotnie zużyta

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia. Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów, boisk, celów rolniczych, hodowli zwierząt – nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Większość naszych klientów, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu. Wtedy ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku). Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki trzeba oczywiście zapłacić.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach opłatę za ścieki pomniejszy o ilość wody bezpowrotnie zużytej, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej np. przy podlewaniu ogródka.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Złożyć w sekretariacie MZWIK Sp. z. o.o. w Kętach wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. Wniosek
  • Pobrać w sekretariacie Spółki lub ze strony internetowej warunki techniczne zainstalowania dodatkowego wodomierza. Warunki techniczne
  • Wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w warunków technicznych.
  • Zgłosić do MZWiK Sp. z. o.o. w Kętach wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego (we własnym zakresie). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić w MZWiK Sp. z o.o. w Kętach. Usługa płatna. Zlecenie odbioru instalacji
  • Podpisać z MZWiK Sp. z. o.o. w Kętach stosowny aneks do umowy.

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, odczyt co 2-mc określona w taryfie.

U W A G A

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content