Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

Termin składania ofert: 26-05-2021 

Data ogłoszenia: 18-05-2021

Główny kod CPV zamówienia:
90513600-2 Usługi usuwania osadów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie na cele rolnicze osadów z terenu oczyszczalni w Kętach, ul. Słowackiego 37. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znaleźć na stronie głównej w zakładce akty prawne.

Dokumentacja zamówienia poniżej: