Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kętach informuje, że w dniu 28.06.2021 od godz. 8.00 do 13.00 w związku z modernizacją sieci wodociągowej w Kętach mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Kęty:

-os. Zachodnie

-os. Nad Sołą bloki od 1-11

-os. Nad Sołą nr 7,9,16,17,18,18a,18b,20,33

-ul. Legionów nr 28 i 32