Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji informuje, że w dniu 30.06.2021 w związku z czyszczeniem kanału latawcowego na oczyszczalni Ścieków w Łękach istnieje możliwość zakłóconej pracy przepompowni przydomowych