Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice – etap II oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec” współfinansowane jest w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020 Jest to jedno z działań, na które pomoc udziela Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju …

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach Termin składania ofert: 26-05-2021  Data ogłoszenia: 18-05-2021 Główny kod CPV zamówienia:90513600-2 Usługi usuwania osadów Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie na cele rolnicze osadów z terenu oczyszczalni w Kętach, ul. Słowackiego 37. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Regulamin zamówień …