News

News

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach – etap II

Data dodania

Termin składania ofert: 8-12-2021 

Data ogłoszenia: 15-11-2021

Główny kod CPV zamówienia: 45232410-9 – Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 382 m. Z projektu budowlanego obejmującego większy zakres, do wykonania są odcinki sieci: Ks16 – Ks26 z odgałęzieniami ø160 i jednym z PE63 wraz z pompownią przydomową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym (przetarg nieograniczony) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostępnym pod linkiem CZYTAJ WIĘCEJ »

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W dniu 29.11.2021 r. wprowadzono zmianę w §22 aktu umowy rozszerzającą klauzule dotyczące RODO. Zmiana ta nie ma wpływu na na termin składania ofert.
  2. W dniu 29.11.2021 r. wprowadzono poprawę oczywistej omyłki w przedmiarze, w którym w robotach montażowych w pozycji 26 powinna być średnica zewnętrzna 315mm jak przewiduje to projekt budowlany. Zmiana ta nie ma wpływu na na termin składania ofert.

Więcej
wiadomości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content