Termin składania ofert: 19-10-2021 

Data ogłoszenia: 08-10-2021

Główny kod CPV zamówienia: 

Główny przedmiot09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Zamawiający informuje, iż ze względu na brak ofert unieważnił postępowanie 13-DT/2021 pn : ,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 roku”