News

News

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty

Data dodania

Ogłoszenie opublikowane w dniu 27-10-2023 w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-52018-156069 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156069

Termin składania ofert: 29.11.2023 r. godz. 11:00 (pierwotnie 16.11.2023 r.)


Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie wyłącznie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 13-DT/2023

Główny kod CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty”, na które planuje się uzyskać współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach naboru FENX.01.03-IW.01-001/23, działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa.

Postępowanie prowadzone w trybie PRZETARGU OTWARTEGO zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostępnym pod linkiem CZYTAJ WIĘCEJ »

Dokumentacja postępowania: 
Więcej
wiadomości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content