News

News

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

Data dodania

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-650 Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A

Ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia

na zadanie:

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym  w oparciu o § 15 i nast.  zgodnie
  z „Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo Zamówień Publicznych zwanym dalej «Regulaminem»” obowiązującym w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.mzwik-kety.com.pl w zakładce Akty prawne.
 2. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.mzwik-kety.com.pl
 3. Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kętach oraz z Oczyszczalni Ścieków w Łękach metodą podaną w art. 96 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o odpadach. Cały osad gromadzony jest na oczyszczalni przy
  ul. Słowackiego 37 w Kętach.
 4. Przewidywana roczna ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych to ok. 1700 Mg (500 Mg sm)
 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: cyklicznie, do końca maja 2023 r.
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 7. Kontakt z zamawiającym:

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:

Lp.Imię, nazwisko, stanowiskoNr telefonu i faksuUwagi
 Nycz Stanisław Członek Zarządutel. 608-008-612sprawy merytoryczne
 Chmiel Izabela Kierownik Oczyszczalnitel. 33 845-24-26sprawy merytoryczne
 Mendzik Krzysztof Kierownik ds. zamówieńtel. 33 845-01-09sprawy formalne

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone
  w specyfikacji warunków zamówienia.
 • Wadium nie jest wymagane.
 • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 100 %
 • Termin i miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta – Miejski Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25A
  25 maja 2022 r. do godz. 11:00

Więcej
wiadomości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content