Przetargi

Zakończone

Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki, gmina Kęty

Termin składania ofert: 23-08-2021  Data ogłoszenia: 28-07-2021 Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest

Czytaj więcej »

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kętach Termin składania ofert: 26-05-2021  Data ogłoszenia: 18-05-2021 Główny kod CPV zamówienia:90513600-2 Usługi usuwania osadów Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie na cele rolnicze osadów z terenu oczyszczalni w Kętach, ul. Słowackiego 37. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Regulamin zamówień

Czytaj więcej »

W przypadku braku przetargów w tej kategorii, możesz również zobaczyć:

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content